ˆ

Aktualności

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Informacja: Program tzw. piątki Morawieckiego w Łęknicy

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-03-29 10:35:14

Akapit nr 1 - brak tytułu

"Informujemy, że we wtorek 2 kwietnia 2019r. od godz. 9.00 pracownicy Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych prezentować będą program tzw. piątki Morawieckiego.
Zapraszamy mieszkańców zainteresowanych ww tematem: można uzyskać informacje, pomoc w wypełnianiu druków itp.
  • BUS stacjonować będzie w okolicy Urzędu Miejskiego w Łęknicy."

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Dawid Śliwiński Data wytworzenia informacji: 2019-03-29 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Marzena Brzezińska Data wprowadzenia do BIP 2019-03-29 10:35:14
Wprowadził informację do BIP: Dawid Śliwiński Data udostępnienia informacji: 2019-03-29 10:35:25
Osoba, która zmieniła informację: Dawid Śliwiński Data ostatniej zmiany: 2019-03-29 10:35:24
Artykuł był wyświetlony: 841 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Spotkania informacyjne dla osób młodych zainteresowanych wzięciem udziału w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-03-26 14:25:08

INFORMACJA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęknicy informuje, że Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze organizuje w Gorzowie Wielkopolskim oraz Zielonej Górze spotkania informacyjne dla osób młodych zainteresowanych wzięciem udziału w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
 
Spotkania informacyjne odbędą się w Zielonej Górze -10 kwietnia oraz w Gorzowie Wielkopolskim -11 kwietnia br.
 
Uczestnicy spotkania zapoznają się z projektami realizowanymi w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Wsparcie w projektach jest dopasowane do każdego uczestnika indywidualnie. Udział w projektach jest bezpłatny
 
Projekty przeznaczone są dla osób w wieku 15-29 lat, w tym osób z niepełnosprawnościami mieszkających w województwie lubuskim, z nastęwpującyh grup:
- osoby bierne zawodowo, które nie pracują ( ale nie są zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy), nie kształcą się (nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym) i nie szkolą (nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach finansowanych ze środków publicznych)
- osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny
- ubodzy pracujący
- imigranci
 
Spotkanie w Zielonej Górze
Termin:10 kwietnia 2019r. Godz 10-12
Miejsce: Wojewódzki Urząd Pracy, sala konferencyjna, ul. Wyspiańskiego 15
 
Spotkanie w Gorzowie Wielkopolskim
Terminn 11 kwietnia 2019 r. godz 10-12
Miejsce : Oddział Zamiejscxowy Wojewódzkiego Urzędu Pracy, ul. Kombatantów 34, Gorzów Wlkp
 
Formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Dawid Śliwiński Data wytworzenia informacji: 2019-03-26 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Magda Krupa Data wprowadzenia do BIP 2019-03-26 14:25:08
Wprowadził informację do BIP: Dawid Śliwiński Data udostępnienia informacji: 2019-03-26 14:25:12
Osoba, która zmieniła informację: Dawid Śliwiński Data ostatniej zmiany: 2019-03-26 14:25:12
Artykuł był wyświetlony: 950 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Przyjęcia pacjentek w gabinecie ginekologicznym w Łęknicy w miesiącu marcu 2019r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-03-01 10:23:13

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Marlena Chojnacka Data wytworzenia informacji: 2019-03-01 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Marlena Chojnacka Data wprowadzenia do BIP 2019-03-01 10:23:13
Wprowadził informację do BIP: Monika Ołdak Data udostępnienia informacji: 2019-03-01 10:24:07
Osoba, która zmieniła informację: Monika Ołdak Data ostatniej zmiany: 2019-03-01 10:24:07
Artykuł był wyświetlony: 1825 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja Burmistrza

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-02-20 07:29:01

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
INFORMACJA BURMISTRZA
 
 
Działając zgodnie z § 19 Uchwały Nr XXI.117.2016 z dnia 1 lipca 2016 r. Rady Miejskiej w Łęknicy, Burmistrz Łęknicy podaje do publicznej wiadomości listę wnioskodawców, którym zostanie udzielone dofinansowanie na zmianę lub budowę systemu ogrzewania w 2019 roku.
 
Lista rankingowa przedstawia się następująco:
1. Foszcz Marzena,
2. Nicpoń Kamil,
3. Nicpoń Urszula,
4. Adamkiewicz Danuta,
5. Latański Henryk,
6. Mazurkiewicz Ryszard,
7. Ardeli Mariusz,
8. Michalska Iwona,
9. Gondela Bożena,
10. Weroniecka Patrycja.
 
Jednocześnie informuję, iż w razie rezygnacji z umowy którejś z ww. osób na jej miejsce wejdzie kolejna osoba z listy dodatkowej.
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                 Burmistrz Łęknicy
                                                                                                                                                                                 /-/ Piotr Kuliniak
 
 
INFORMACJA BURMISTRZA
 
 
 
Zgodnie z § 20 Uchwały Nr XXI.117.2016 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Łęknica na dofinansowanie kosztów zmiany lub budowy systemu ogrzewania w budynkach w przypadku rezygnacji z realizacji zadania przez wnioskodawcę, jego miejsce na liście zajmuje następny wnioskodawca, biorąc pod uwagę kolejność wpływu wniosków, informuję że w związku z rezygnacją Pana Ryszarda Mazurkiewicza z dotacji na dofinansowanie kosztów zmiany lub budowy systemy ogrzewania w budynkach na jego miejsce wchodzi kolejna osoba z listy dodatkowej tj. Pani Anna Szymczyk.
 
 
 
 
Burmistrz Łęknicy
/-/ Piotr Kuliniak
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Iwona Michalska Data wytworzenia informacji: 2019-02-20 07:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Iwona Michalska Data wprowadzenia do BIP 2019-02-20 07:29:01
Wprowadził informację do BIP: Iwona Michalska Data udostępnienia informacji: 2019-02-20 07:29:21
Osoba, która zmieniła informację: Iwona Michalska Data ostatniej zmiany: 2019-04-05 11:11:45
Artykuł był wyświetlony: 2198 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zarządzenie Burmistrza Łęknicy z dnia 19.02.2019r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do najmu w drodze bezprzetargowej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-02-19 15:42:25

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZARZĄDZENIE NR 25.2019
BURMISTRZA ŁĘKNICY
z dnia 19 lutego 2019r.
 
 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do najmu w drodze bezprzetargowej
 
 
Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2018r., poz 994 z późn. zm.), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst. jedn. Dz.U. z 2018r. poz. 121 z późn.zm.), oraz Uchwały Nr XXIII/121/2005 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 10 lutego 2005r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Łęknica o statusie miejskim (Dz .Urz. Woj. Lubuskiego Nr 20 z 29 kwietnia 2005r., poz. 405 z późn.zm. )
 
zarządza się, co następuje:
 
 
§ 1. Przeznacza się do najmu w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowane wymienione w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1, podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Łęknicy oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w okresie od 19.02.2019r. do 12.03.2018r.
 
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu ds. Gospodarki Nieruchomościami i Inwestycji.
 
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Burmistrz Łęknicy
/-/ Piotr Kuliniak
 
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Agnieszka Ślebiedzińska Data wytworzenia informacji: 2019-02-19 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Ślebiedzińska Data wprowadzenia do BIP 2019-02-19 15:42:25
Wprowadził informację do BIP: Agnieszka Ślebiedzińska Data udostępnienia informacji: 2019-02-19 15:43:15
Osoba, która zmieniła informację: Agnieszka Ślebiedzińska Data ostatniej zmiany: 2019-02-19 15:43:14
Artykuł był wyświetlony: 2208 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zarządzenie Burmistrza Łęknicy z dnia 19.02.2019r. nr 24.2019 w sprawie wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-02-19 15:39:20

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZARZĄDZENIE NR 24.2019
BURMISTRZA ŁĘKNICY
z dnia 19 lutego 2019r.
 
 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej
 
 
Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 994 z późn.zm..), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 2204 z późn.zm.), oraz Uchwały Nr XXIII/121/2005 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 10 lutego 2005r.w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Łęknica o statusie miejskim (Dz .Urz. Woj. Lubuskiego Nr 20 z dnia 29 kwietnia 2005r., poz. 405 z późn.zm. )
 
zarządza się, co następuje:
§ 1. Przeznacza się do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowane wymienione w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1, podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Łęknicy oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w okresie 19.02.2019r. - 12.03.2019r.
 
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu ds. Gospodarki Nieruchomościami i Inwestycji.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
                                             Burmistrz Łęknicy
                                           /-/ Piotr Kuliniak
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Agnieszka Ślebiedzińska Data wytworzenia informacji: 2019-02-19 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Ślebiedzińska Data wprowadzenia do BIP 2019-02-19 15:39:20
Wprowadził informację do BIP: Agnieszka Ślebiedzińska Data udostępnienia informacji: 2019-02-19 15:40:33
Osoba, która zmieniła informację: Agnieszka Ślebiedzińska Data ostatniej zmiany: 2019-02-19 15:40:33
Artykuł był wyświetlony: 2204 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Raport końcowy z realizacji programu polityki zdrowotnej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-02-15 09:46:07

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Marlena Chojnacka Data wytworzenia informacji: 2019-02-15 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Marlena Chojnacka Data wprowadzenia do BIP 2019-02-15 09:46:07
Wprowadził informację do BIP: Dagmara Malik Data udostępnienia informacji: 2019-02-15 09:46:52
Osoba, która zmieniła informację: Dagmara Malik Data ostatniej zmiany: 2019-02-15 09:46:52
Artykuł był wyświetlony: 2328 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Raport końcowy z realizacji programu polityki zdrowotnej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-02-15 09:41:31

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Marlena Chojnacka Data wytworzenia informacji: 2019-02-15 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Marlena Chojnacka Data wprowadzenia do BIP 2019-02-15 09:41:31
Wprowadził informację do BIP: Dagmara Malik Data udostępnienia informacji: 2019-02-15 09:42:59
Osoba, która zmieniła informację: Dagmara Malik Data ostatniej zmiany: 2019-02-15 09:42:59
Artykuł był wyświetlony: 2314 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Przyjęcia pacjentek w gab.ginekologicznym w miesiącu luty 2019

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-02-04 14:33:41

Przyjęcia pacjentek w gab.ginekologicznym w miesiącu luty 2019

Przyjęcia pacjentek w gabinecie ginekologicznym w Łęknicy w miesiącu lutym 2019r.
 
Dzień przyjęcia                                                                                Godziny przyjęć
4.02.2019r.     poniedziałek                                                                          900
14.02.2019r.   czwartek                                                                              1500
 
Prywatny gabinet ginekologiczny – lek. med. Bartłomiej Wydra
Rejestracja telefoniczna 663-730-535
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Monika Ołdak Data wytworzenia informacji: 2019-02-04 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Marlena Chojnacka Data wprowadzenia do BIP 2019-02-04 14:33:41
Wprowadził informację do BIP: Dagmara Malik Data udostępnienia informacji: 2019-02-04 14:38:14
Osoba, która zmieniła informację: Dagmara Malik Data ostatniej zmiany: 2019-02-04 14:41:31
Artykuł był wyświetlony: 2729 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli i do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Łęknica

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-02-01 11:24:01

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Jolanta Cielińska Data wytworzenia informacji: 2019-01-31 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Jolanta Cielińska Data wprowadzenia do BIP 2019-02-01 11:24:01
Wprowadził informację do BIP: Agnieszka Ślebiedzińska Data udostępnienia informacji: 2019-02-01 11:26:51
Osoba, która zmieniła informację: Agnieszka Ślebiedzińska Data ostatniej zmiany: 2019-02-01 11:26:50
Artykuł był wyświetlony: 2817 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Łęknicy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu