ˆ

Aktualności

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Raport końcowy z realizacji programu polityki zdrowotnej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-02-15 09:46:07

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Marlena Chojnacka Data wytworzenia informacji: 2019-02-15 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Marlena Chojnacka Data wprowadzenia do BIP 2019-02-15 09:46:07
Wprowadził informację do BIP: Dagmara Malik Data udostępnienia informacji: 2019-02-15 09:46:52
Osoba, która zmieniła informację: Dagmara Malik Data ostatniej zmiany: 2019-02-15 09:46:52
Artykuł był wyświetlony: 41 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Raport końcowy z realizacji programu polityki zdrowotnej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-02-15 09:41:31

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Marlena Chojnacka Data wytworzenia informacji: 2019-02-15 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Marlena Chojnacka Data wprowadzenia do BIP 2019-02-15 09:41:31
Wprowadził informację do BIP: Dagmara Malik Data udostępnienia informacji: 2019-02-15 09:42:59
Osoba, która zmieniła informację: Dagmara Malik Data ostatniej zmiany: 2019-02-15 09:42:59
Artykuł był wyświetlony: 35 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Przyjęcia pacjentek w gab.ginekologicznym w miesiącu luty 2019

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-02-04 14:33:41

Przyjęcia pacjentek w gab.ginekologicznym w miesiącu luty 2019

Przyjęcia pacjentek w gabinecie ginekologicznym w Łęknicy w miesiącu lutym 2019r.
 
Dzień przyjęcia                                                                                Godziny przyjęć
4.02.2019r.     poniedziałek                                                                          900
14.02.2019r.   czwartek                                                                              1500
 
Prywatny gabinet ginekologiczny – lek. med. Bartłomiej Wydra
Rejestracja telefoniczna 663-730-535
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Monika Ołdak Data wytworzenia informacji: 2019-02-04 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Marlena Chojnacka Data wprowadzenia do BIP 2019-02-04 14:33:41
Wprowadził informację do BIP: Dagmara Malik Data udostępnienia informacji: 2019-02-04 14:38:14
Osoba, która zmieniła informację: Dagmara Malik Data ostatniej zmiany: 2019-02-04 14:41:31
Artykuł był wyświetlony: 457 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli i do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Łęknica

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-02-01 11:24:01

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Jolanta Cielińska Data wytworzenia informacji: 2019-01-31 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Jolanta Cielińska Data wprowadzenia do BIP 2019-02-01 11:24:01
Wprowadził informację do BIP: Agnieszka Ślebiedzińska Data udostępnienia informacji: 2019-02-01 11:26:51
Osoba, która zmieniła informację: Agnieszka Ślebiedzińska Data ostatniej zmiany: 2019-02-01 11:26:50
Artykuł był wyświetlony: 566 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wniosek o zaopiniowanie Regulaminu Organizacyjnego OKSIR

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-01-30 13:43:39

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wniosek o zaopiniowanie Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Łęknicy skierowany do stowarzyszeń zawodowych i twórczych, właściwych ze względu na rodzaj działalności prowadzonej przez w/w instytucje
 
 
Dyrektor Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Łęknicy działając na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (j.t. Dz.U. z 2018, poz. 1983 z późn. zm..), wnosi o wydanie opinii o projekcie Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Łęknicy.
 
Projekt Zarządzenia w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Łęknicy został zamieszczony  w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łęknicy.
 
Opinię w formie pisemnej należy przedłożyć w terminie do dnia 15 lutego 2019r. w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Łęknicy, lub przesłać pocztą na adres:
1. Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Łęknicy, ul. Wojska Polskiego 2, 68-208 Łęknica lub
2. Urzędu Miejskiego w Łęknicy ul. Żurawska 1 68-208 Łęknica
lub e-mailem na adres
Na kopercie (lub tytule e-mail) należy dopisać „Opinia o Regulaminie Organizacyjnym Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Łęknicy”.
 
Informacji w sprawie udziela: Bettina Kowalska-Targońska tel. 68 36 24 141
 
Dyrektor Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Łęknicy
 
Bettina Kowalska-Targońska

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Dawid Śliwiński Data wytworzenia informacji: 2019-01-30 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Marzena Brzezińska Data wprowadzenia do BIP 2019-01-30 13:43:39
Wprowadził informację do BIP: Dawid Śliwiński Data udostępnienia informacji: 2019-01-30 13:44:48
Osoba, która zmieniła informację: Dawid Śliwiński Data ostatniej zmiany: 2019-01-30 13:44:48
Artykuł był wyświetlony: 687 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ankieta program profilaktyki raka szyjki macicy

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-01-25 12:49:20

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Lubuski Oddział Wojewódzki NFZ dąży do jak najlepszego upowszechniania wiedzy o programie profilaktyki raka szyjki macicy. W naszej działalności szczególnie dużo uwagi poświęcamy tematowi profilaktyki. Jednak z niepokojem obserwujemy coraz mniejszą zgłaszalność w ramach programu profilaktyki raka szyjki macicy. Chcielibyśmy lepiej poznać potrzeby kobiet w naszym regionie i zweryfikować nasze dotychczasowe działania w tym zakresie. Prosimy o wypełnienie poniższej ankiety.
 
Poniżej link do ankiety.
https://www.nfz-zielonagora.pl/PL/1049/6350/Ankieta_dotyczaca_programu_profilaktyki_raka_szyjki_macicy/

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Dawid Śliwiński Data wytworzenia informacji: 2019-01-25 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Marzena Brzezińska Data wprowadzenia do BIP 2019-01-25 12:49:20
Wprowadził informację do BIP: Dawid Śliwiński Data udostępnienia informacji: 2019-01-25 12:49:24
Osoba, która zmieniła informację: Dawid Śliwiński Data ostatniej zmiany: 2019-01-25 12:49:24
Artykuł był wyświetlony: 884 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja Burmistrza

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-01-14 10:11:08

Akapit nr 1 - brak tytułu

INFORMACJA BURMISTRZA

 
dot. dotacji celowych z budżetu Gminy Łęknica na dofinansowanie kosztów zmiany lub budowy systemu ogrzewania w budynkach na 2019 rok.

 
Działając zgodnie z § 3 Uchwały Nr XXI.117.2016 z dnia 1 lipca 2016 r. Rady Miejskiej w Łęknicy, Burmistrz Łęknicy podaje do publicznej wiadomości ogólną wartość środków przeznaczonych przez Radę Miejską w Łęknicy na dofinansowanie kosztów zmiany lub budowy systemu ogrzewania w budynkach w 2019 roku.
 
Kwota na dzień 1 stycznia 2019r. - 40.000,00zł,
 
 
 
 
Burmistrz Łęknicy
/-/ Piotr Kuliniak
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Iwona Michalska Data wytworzenia informacji: 2019-01-14 08:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Iwona Michalska Data wprowadzenia do BIP 2019-01-14 10:11:08
Wprowadził informację do BIP: Iwona Michalska Data udostępnienia informacji: 2019-01-14 10:12:16
Osoba, która zmieniła informację: Iwona Michalska Data ostatniej zmiany: 2019-01-14 10:12:16
Artykuł był wyświetlony: 1371 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zarządzenie Nr 10. 2019 Burmistrza Łęknicy z dnia 3 stycznia 2019r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora „Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w gminie Łęknica” w roku 2019

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-01-03 14:40:56

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 48, art. 48b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510 z późn. zm.), w związku z Uchwałą Nr XXXV.202.2017 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Ogłasza się konkurs ofert na wybór Realizatora „Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w gminie Łęknica” w roku 2019, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.
2. Regulamin konkursu na wybór Realizatora „Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w gminie Łęknica” stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.
§ 2.  Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
§ 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Burmistrz Łęknicy
Piotr Kuliniak

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Dawid Śliwiński Data wytworzenia informacji: 2019-01-03 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Marzena Brzezińska Data wprowadzenia do BIP 2019-01-03 14:40:56
Wprowadził informację do BIP: Dawid Śliwiński Data udostępnienia informacji: 2019-01-03 14:43:14
Osoba, która zmieniła informację: Dawid Śliwiński Data ostatniej zmiany: 2019-01-03 14:43:13
Artykuł był wyświetlony: 1765 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

50-lecie nadania praw miejskich Łęknicy

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-12-31 11:04:28

Akapit nr 1 - brak tytułu

W związku z 50-leciem nadania praw miejskich Łęknicy publikujemy rozporządzenie Prezesa Rady Ministrtów z 20 grudnia 1968 w sprawie utworzenia niektórych miast w woj. zielonogórskim.
 
Z okazji rocznicy zapraszamy Państwa na inaugurację obchodów 50-lecia nadania praw miejskich - w programie:
  • Koncert zespołu „For Reasons”
  • Słodki poczęstunek
  • Upominek okolicznościowy
  • Pokaz fajerwerków

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Dawid Śliwiński Data wytworzenia informacji: 2018-12-31 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Marzena Brzezińska Data wprowadzenia do BIP 2018-12-31 11:04:28
Wprowadził informację do BIP: Dawid Śliwiński Data udostępnienia informacji: 2018-12-31 12:09:21
Osoba, która zmieniła informację: Dawid Śliwiński Data ostatniej zmiany: 2018-12-31 12:09:53
Artykuł był wyświetlony: 1895 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Godziny pracy kasy i stanowiska ds. obsługi targowiska w styczniu 2019

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-12-28 14:45:51

INFORMACJA

Uprzejmie informujemy, że KASA oraz stanowisko ds. obsługi targowiska
będą nieczynne po nowym roku, do 7.01.2019r. Utrudnienia spowodowane są tworzeniem przypisów wymiarowych na nowy rok.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Dawid Śliwiński Data wytworzenia informacji: 2018-12-28 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dawid Śliwiński Data wprowadzenia do BIP 2018-12-28 14:45:51
Wprowadził informację do BIP: Dawid Śliwiński Data udostępnienia informacji: 2018-12-28 14:45:55
Osoba, która zmieniła informację: Dawid Śliwiński Data ostatniej zmiany: 2018-12-28 14:45:55
Artykuł był wyświetlony: 2001 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Łęknicy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu