ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Łęknicy
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Sprawy w województwie

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Temat Nazwa Jednostki Adres
1 2019-11-12 14:47:13 Zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z wnioskiem po udzielenie bonifikaty Miasto Żary Zobacz
2 2019-11-05 09:14:15 UWAGA !!! Zmiana przepisów dotycząca zbycia/przerejestrowania pojazdu Powiat Nowosolski Zobacz
3 2019-11-04 15:08:25 WPIS DO EWIDENCJI UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO Powiat Żagański Zobacz
4 2019-10-31 10:12:44 LIKWIDACJA STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO Powiat Żagański Zobacz
5 2019-10-31 10:07:07 Wpis uczniowskiego klubu sportowego lub klubu sportowego, który nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej , do ewidencji prowadzonej przez Starostę Powiat Żarski Zobacz
6 2019-10-31 08:44:50 Udostępnienie dokumentacji przechowywanej w Archiwum Zakładowym Powiat Żarski Zobacz
7 2019-10-30 09:51:41 WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEWÓZ ZWŁOK, PROCHÓW Z ZAGRANICY DO POLSKI Powiat Żagański Zobacz
8 2019-10-30 09:45:21 WPIS ZMIAN DO EWIDENCJI STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH Powiat Żagański Zobacz
9 2019-10-30 09:22:19 WYKREŚLENIE Z EWIDENCJI STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO Powiat Żagański Zobacz
10 2019-10-30 09:16:10 WPIS DO EWIDENCJI STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO Powiat Żagański Zobacz
11 2019-10-30 09:06:39 WPIS ZMIAN DO EWIDENCJI KLUBU SPORTOWEGO, KTÓREGO STATUT NIE PRZEWIDUJE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Powiat Żagański Zobacz
12 2019-10-30 08:22:05 LIKWIDACJA KLUBU SPORTOWEGO, KTÓREGO STATUT NIE PRZEWIDUJE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Powiat Żagański Zobacz
13 2019-10-30 08:01:17 WPIS DO EWIDENCJI KLUBU SPORTOWEGO, KTÓREGO STATUT NIE PRZEWIDUJE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Powiat Żagański Zobacz
14 2019-10-29 13:07:29 UZYSKANIE ZMIANY POZWOLENIA NA BUDOWĘ Miasto Zielona Góra Zobacz
15 2019-10-29 12:29:51 ZGŁOSZENIE O ZAMIARZE PRZYSTĄPIENIA DO BUDOWY LUB WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH NIEWYMAGAJĄCYCH POZWOLENIA NA BUDOWĘ Miasto Zielona Góra Zobacz
16 2019-10-29 12:16:44 ZGŁOSZENIE BUDOWY STACJI TRANSFORMATOROWEJ I SIECI ART. 29 UST. 1 PKT 2B I 19A Miasto Zielona Góra Zobacz
17 2019-10-28 13:07:34 Oświadczenie o zakazie wykonywania polowania Powiat Nowosolski Zobacz
18 2019-10-28 13:04:52 Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie Powiat Nowosolski Zobacz
19 2019-10-28 13:02:39 Do rozpoczęcia eksploatacji instalacji można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji. Powiat Nowosolski Zobacz
20 2019-10-28 13:00:50 Zgłoszenie instalacji mogacej negatywnie oddziaływać na środowisko, z której emisja nie wymaga pozwolenia Powiat Nowosolski Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji