ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Łęknicy
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Sprawy w województwie

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Temat Nazwa Jednostki Adres
1 2019-07-18 09:36:20 Brak kart usług Gmina Babimost Zobacz
2 2019-07-15 13:21:46 Dodatek energetyczny Gmina Świdnica Zobacz
3 2019-07-11 10:14:40 Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego Powiat Zielonogórski Zobacz
4 2019-07-09 14:17:39 Skierowanie dziecka do Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego we Wschowie Powiat Wschowski Zobacz
5 2019-07-09 14:05:11 Skierowanie dziecka na zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka Powiat Wschowski Zobacz
6 2019-07-09 10:18:08 Repatriacja - wniosek repatrianta o przyznanie pomocy ze środków budżetu państwa na częściowe pokrycie kosztów związanych z remontem, adaptacją lub wyposażeniem lokalu mieszkalnego. Miasto Gorzów Zobacz
7 2019-07-05 09:51:03 druki deklaracji podatkowych i danych identyfikacyjnych podatników zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz. U. z dnia 14 czerwca 2019r, poz. 1104) od 1 lipca 2019 r. Miasto Gubin Zobacz
8 2019-07-03 10:46:59 Udzielenie Honorowego Patronatu Starosty Żarskiego Powiat Żarski Zobacz
9 2019-07-03 10:04:42 Uzyskanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę obiektu budowlanego lub wykonania robót budowlanych Powiat Żarski Zobacz
10 2019-07-03 09:44:17 Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części Powiat Żarski Zobacz
11 2019-07-03 09:35:28 Zgłoszenie rozbiórki obiektu budowlanego niewymagającej uzyskania pozwolenia na rozbiórkę Powiat Żarski Zobacz
12 2019-07-03 09:13:01 Zgłoszenie budowy: - wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35m2, Sieci: - elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV, - wodociągowych, - kanalizacyjnych, - cieplnych, - telekomunikacyjnych Powiat Żarski Zobacz
13 2019-07-03 09:05:59 Zgłoszenie budowy lub wykonania robót budowlanych Powiat Żarski Zobacz
14 2019-07-03 08:52:52 Zgłoszenie budowy, nadbudowy, przebudowy, rozbudowy, odbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego Powiat Żarski Zobacz
15 2019-07-03 08:38:21 Uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Powiat Żarski Zobacz
16 2019-07-03 08:16:40 Wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu Powiat Żarski Zobacz
17 2019-07-03 08:07:19 Wydanie zaświadczenia dotyczącego poświadczenia faktów lub stanu prawnego wynikających z posiadanych dokumentów i danych Powiat Żarski Zobacz
18 2019-07-03 07:57:35 Rozstrzygnięcie o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości Powiat Żarski Zobacz
19 2019-06-28 14:35:23 Uzyskanie decyzji o przeniesieniu decyzji o pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego lub wykonania robót budowlanych na rzecz innej osoby Powiat Żarski Zobacz
20 2019-06-28 14:21:18 Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę obiektu budowlanego Powiat Żarski Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji