ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Łęknicy
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 5194
BIP archiwalny do maja 2012 132

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 821809
Sprawy w województwie 92447
Wakaty w województwie 7739
Zamówienia pub. w województwie 12617
KONTAKT 15749
Telefony 15880
Cyfrowy urząd, e-usługi 64912
Informator SMS 2234
Łęknicka Karta Dużej Rodziny 9952
Program parnterski 6909
Druki do pobrania 6113
Podstawy prawne 8329
Wykaz ulg, zwolnień i preferencji 7208
Wykaz numerów kart aktywnych 12985
Karta Dużej Rodziny 11048
Info. ogólne 9
Wnioski 0
Partnerzy, co możesz uzyskać 0
Pytania i odpowiedzi 0
RODZINA 500 plus 12614
Sprawy petentów 6462
Urząd Gminy 142
Dane podstawowe 43329
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 32889
Godziny urzędowania 6617
Telefony 22928
Kodeks Etyki Pracowników Samorządowych 7233
Struktura organizacyjna Urzędu 80746
Informator Gminny-Biuletyn Samorządowy 4332
Prawo lokalne 28834
Baza aktów własnych 1052
Bip archiwum 12509
Budżet 127
Budżet Uchwały i Zarządzenia 0
Informacja z wykonania budżetu Gminy Łęknica 99241
Sprawozdania finansowe 2571
"Skąd bierzemy pieniądze i na co je wydajemy" 44546
Wykaz osób, którym udzielono pomocy publicznej 23984
Opinie RIO 2935
Podatki i opłaty lokalne 634
Zagospodarowanie przestrzenne 575
Zarządzenia Kierownika Urzędu 17947
Protokoły z kontroli 5171
Dokumenty strategiczne 13630
Statut Gminy 17239
Rada Miejska / Burmistrz 4
Burmistrz 32470
Zarządzenia Burmistrza Łęknicy 0
Raporty i sprawozdania 887
Rozstrzygnięcia nadzorcze 0
Rada Miejska 17040
Obrady Rady Miejskiej w Łęknicy 0
Komisje Rady 10452
Imienne wykazy głosowań Rady Miejskiej 562
Archiwum protkoły z sesji RM 40090
Interpelacje i zapytania radnych 0
Uchwały Rady Miejskiej w Łęknicy 0
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 0
Co i jak załatwić 75
Działalność gosp., koncesje, stypendia, zameldowanie cudzoziemca 65422
Gospodarka nieruchomościami i rolnictwo 87714
Infrastruktura techniczna 52354
Podatki, umorzenia 43336
Sprawy dot. targowiska 15171
USC - Urząd Stanu Cywilnego 105667
Potwierdzanie własnoręczności podpisów 9104
Gospodarka odpadami 77511
Wnioski dla przedsiębiorców 10878
Wnioski dla mieszkańców 28398
Sprawozdania 17133
Ośrodek pomocy społecznej 46980
Informacja o stanie mienia komunalnego 28511
Konsulatcje Aktów Prawa Miejscowego 250146
RODO 3311
RODO OPS 2525
Przetargi 243305
Przetargi do V.2012 66364
Jednostki organizacyjne 157
Miejski Zakład Komunalny 31843
Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji 16492
Ośrodek Pomocy Społecznej 16500
Zespół Szkół Publicznych w Łęknicy 9192
Przedszkole Miejskie w Łęknicy 7607
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Łęknicy 31643
Gimnazjum w Łęknicy 11247
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych 7011
Rejestry 10
Rejestr instytucji kultury 11737
Rejestr informacji o środowisku 11581
Wykaz Rejestrów i ewidencji 216
Informacje, ogłoszenia 413608
Zamówienia publiczne 159376
Aktualne 261451
W toku 180922
Wyniki 183195
Archiwalne 166185
Wyniki innych postępowań 158207
Zamówienia poniżej 30 tys Euro 61193
Zamówienia poniżej 30 tys Euro do 16.02.2018 323773
Zasady Przejrzystości Urzędu 152426
Analiza oceny zadowolenia z usług Urzędu 44161
Ogłoszenia o pracy 66663
Aktualne 21992
W toku 32601
Wyniki 228006
Ogłoszenia do V.2012 11773
Regulamin naboru 7155
Administracja publiczna, stan prawny 6600
Dzienniki Ustaw 0
Monitor Polski 0
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 0
Prawo miejscowe 2868
Baza aktów własnych UM w Łęknicy 154
Ochrona środowiska 1032
Wykaz dokumentów 435
Sprawozdania z próbek wody 410
Program ochrony środowiska 452
Usuwanie azbestu 424
Wykazy lekarzy weterynarii 424
Rejestr decyzji środowiskowych 428
Rejestr informacji o środowisku 9315
Plan gospodarki niskoemisyjnej 6572
Inne dokumenty 424
Oświadczenia majątkowe 756870
Wybory 5770
Wybory samorządowe 0
2018 50776
2014 74333
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 6668
2019 4907
2011 4162
2015 36110
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej 470
2015 75462
Wybory do Parlamentu Europejskiego 43912
2019 15387
Przedterminowe na Burmistrza 72651
Uzupełniające do Rady Miejskiej 82538
Galerie zdjęć 14001
Oświata 9555
Organizacje pozarządowe (NGO) 3112
Wykaz Organizacji Pozarządowych w Łęknicy 99830
Informacje dot. organizacji pozarządowych NGO 69448
Euroregion SPREWA - NYSA - BÓBR 3038
Otwarty Konkurs Ofert 157263
Warunki i tryb finansowania sportu 5839
Miesięcznik INFO NGO 6
Projekty 2065
Punkt Konsultacyjny, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 28966
Referenda 36265
Gospodarka odpadami 1423
Petycje 3520
Ustawa 4874
Łowiectwo 2483
Informacja geoprzestrzenna 253
Programy zdrowotne 4009
Obsługa osób niepełnosprawnych 1211

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 3226751
Redakcja biuletynu 51052
Mapa serwisu 5997
Statystyki 6047
Kanały RSS 5337
Kontakt 96750
« powrót do poprzedniej strony